Schoorsteenveger

Schoorsteenveger

Wij zijn uw schoorsteenveger in de buurt!

Een goede schoorsteenveger voor uw schoorsteenonderhoud is zeer belangrijk. Uw schoorsteen reinigen vereist een correcte aanpak en schoorsteenvegen laat je dan ook beter aan een erkende schoorsteenveger over. Schoorsteenveger-1.be is een professionele en erkende vakman die u met plezier verder helpt.

Moeten schoorsteenvegers erkend zijn door de overheid?

In België bestaan er geen erkende aannemers voor schoorsteenvegen, iedereen kan het beroep uitoefenen. Dit is belangrijk voor u om te weten. U doet er dus goed aan om iemand te zoeken met verstand van zaken. Het is zeer belangrijk dat het correct uitgevoerd wordt.

Waarom schoorsteenvegen?

Een schouw slecht onderhouden kan zware gevolgen hebben:

  • CO-intoxicatie (vergiftiging) door een slechte verbranding
  • Schoorsteenbrand
  • Lager rendement van uw stooktoestel, hogere energiekosten en zwaardere milieubelasting
  • Verlaagde levensduur van uw stooktoestel

Is schoorsteenvegen verplicht?

Uw schouw laten reinigen is in bepaalde gevallen verplicht door de wetgeving. U kan er meer over lezen op de site van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/schoorsteen-reinigen.

Maar het kan ook zijn dat je huurcontract of verzekeraar je verplicht om uw schouw te laten proper vegen.Als u een schouw heeft, dient u hiermee namelijk als een goede huisvader om te gaan om schoorsteenbrand te voorkomen.

Wat doen schouwvegers?

De schoorsteen, de afvoerkanalen en verbindingsstuk tussen de schoorsteen en stookketel moet nagekeken en mechanisch geveegd worden. Ook de werking van uw schoorsteen moet worden gecontroleerd, net zoals de gas afvoerkanalen.

schoorsteenvegersBij het schouw vegen gaan we de binnenwand van de rookgang en de schoorsteen volledig reinigen om roet en teerafzetting te verwijderen.

Daarbij kijken schouwvegers naar de volledige schoorsteen om te controleren op barsten, scheuren en vogelnesten.

Bij gebruik van hout, olie en kolen moet uw schoorsteen minstens één keer per jaar schoon geveegd worden.

Bij intensief gebruik wordt aangeraden om de schoorsteen twee keer per jaar te laten reinigen.

Na de werken krijgt u een wettelijk reinigingsattest.

Als u op zoek bent naar schouwvegers, zoekt u dus best naar een vakman die uw schouw op een deftige manier kan reinigen.

Krijg ik een attest voor de verzekering?

U krijgt aan het einde van de werken een attest voor uw brandverzekering als bewijs van het verplichte onderhoud van de schouw door uw door de overheid erkende technicus.

Wat zijn de prijzen voor schouwvegen?

Afhankelijk van hoeveel schouwpijpen er dienen te worden gereinigd kunnen de prijzen verschillen. Een andere belangrijke factor is of het gaat om een routine schoorsteenonderhoud of moeten er ook vogelnesten verwijderd worden? Is uw rookkanaal regelmatig onderhouden geweest?

 

Schuiven naar boven