Schoorsteenvegers

Wat doen schoorsteenvegers?

De schoorsteen, de afvoerkanalen en verbindingsstuk tussen de schoorsteen en stookketel moet nagekeken en mechanisch geveegd worden. Ook de werking van uw schoorsteen moet worden gecontroleerd, net zoals de gas afvoerkanalen.

schoorsteenvegersBij het schouw vegen gaan we de binnenwand van de rookgang en de schoorsteen volledig reinigen om roet en teerafzetting te verwijderen.

Daarbij kijken schoorsteenvegers naar de volledige schoorsteen om te controleren op barsten, scheuren en vogelnesten.

Bij gebruik van hout, olie en kolen moet uw schoorsteen minstens één keer per jaar schoon geveegd worden.

Bij intensief gebruik wordt aangeraden om de schoorsteen twee keer per jaar te laten reinigen.

Na de werken krijgt u een wettelijk reinigingsattest.

Als u op zoek bent naar schoorsteenvegers, zoekt u dus best naar een vakman die uw schouw op een deftige manier kan reinigen.

 

Moeten schoorsteenvegers erkend zijn door de overheid?

Schoorsteenvegers moeten niet erkend zijn door de overheid. In België bestaan er dus geen erkende schoorsteenvegers, iedereen kan het beroep uitoefenen. Dit is belangrijk voor u om te weten. U doet er dus goed aan om iemand te zoeken met verstand van zaken. Schoorsteen vegen is namelijk erg belangrijk om juist uit te voeren.

Onze werkwijze

Als u een aanvraag doet op onze website dan wordt deze doorgestuurd naar alle schoorsteenvegers bij u in de buurt. Zo heeft u de meeste kans op om een goede prijs te bekomen. Deze service is volledig vrijblijvend.

 

Schuiven naar boven